COOKIES POLICY
การใช้งานคุกกี้
    บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่าน โดยคุกกี้จะทำให้บริษัทเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์
เพื่อให้ท่านเข้าถึงสิ่งที่ท่านประสงค์ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทให้ตรงกับ ความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้บริษัทอาจใช้คุกกี้ เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลและประมวลผลตาม วัตถุประสงค์ทางการตลาด
ประเภทของ Cookies บริษัทใช้โปรแกรมคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ดังนี้
    คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งไม่สามารถจะปิดการใช้งานได้ คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการเก็บรักษาข้อมูลส่วน บุคคล และโดยปกติแล้วจะเป็นเพื่อการตอบสนองต่อการตั้งค่าของท่าน ยกตัวอย่างเช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน และ การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม
    คุกกี้ด้านประสิทธิภาพ (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทนับจำนวนและปริมาณข้อมูลในการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพการ ทำงานของเว็บไซต์ ข้อมูลคุกกี้ประเภทนี้เป็นข้อมูลโดยรวมซึ่งไม่นับวาเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
    คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functionality Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เว็บไซต์ได้จัดเตรียมฟังก์ชั่นและการตั้งค่า ส่วนบุคคลให้ดีขึ้น เช่น การจดจำสิ่งที่ลูกค้าเลือกเป็น Preferences อันได้แก่ภาษาที่เลือกใช้ เป็นต้น
    คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกตั้งค่าโดยบริษัทหรือพันธมิตร การทำโฆษณา ของบริษัท คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเคยเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวของเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน
    คุกกี้เพื่อสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Cookies) คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกตั้งค่าโดยสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งบริษัทได้เพิ่มเข้ามาในเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหาของ เว็บไซต์กับเพื่อนและชุมชนของท่าน คุกกี้ประเภทนี้สามารถติดตามเบราเซอร์ของท่านในเว็บไซต์อื่นๆ และสามารถสร้างข้อมูล ส่วนตัวของสิ่งที่ท่านชอบ รวมทั้งอาจส่งผลต่อเนื้อหาและข้อความที่ท่านเห็นบนเว็บไซต์อื่นที่ท่านเข้าเยี่ยมชมได้
การจัดการ Cookies
    ท่านสามารถ ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ การตั้งค่า Cookies ผ่านฟังก์ชั่นการยอมรับคุกกี้ ที่จะปรากฏอยู่ที่แถบด้านล่างสุดเมื่อเท่านเข้าใช้งานบนเว็ปไซต์ของเรา โปรดทราบว่าการปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อความสามารถในการทำธุรกรรมบางอย่างบนเว็บไซต์ รวม ถึงทำให้เว็บไซต์ของบริษัทไม่สามารถจดจำเบราเซอร์ของท่านได้ในการเยี่ยมชมครั้งถัดไป
การลบคุกกี้
    ในกรณีที่ท่านต้องการลบหรือปิดการใช้งานคุกกี้บนอุปกรณ์ของท่าน ท่านสามารถจัดการได้ผ่านการตั้งค่าเบราเซอร์ของท่าน (ไปที่เมนู "ความช่วยเหลือ" ของเบราว์เซอร์เพื่อเรียนรู้วิธีลบหรือปิดการใช้งานคุกกี้) โดยบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อการตั้งค่า เบราเซอร์ของท่าน
ทำอย่างไรจึงจะปฏิเสธ และลบคุกกี้
    สามารถเลือกที่จะปฏิเสธ หรือสกัดกั้นคุกกี้ทั้งหมด หรือคุกกี้บางประเภทที่เว็บไซต์ที่กำหนดไว้ได้ โดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่าคุกกี้ในเว็บไซต์ โดยสามารถเปลี่ยนความต้องการของบนเว็บไซต์ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้จัดหาบริการที่เป็นบุคคลภายนอกกำหนดไว้ให้ได้ โดยเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ของเครื่อง โปรดทราบด้วยว่าเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้คุกกี้จะต้องคอยสกัดกั้นหรือลบคุกกี้ทิ้งอยู่เสมอ หากว่าปฏิเสธการใช้คุกกี้ ก็ยังคงสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ แต่การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเท่าที่ควร โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธ หรือการลบคุกกี้ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่Website Cookies: www.allaboutcookies.org/manage-cookiesMobile Cookies: www.allaboutcookies.org/mobile/index.htmlการเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยไม่ลบหรือปฏิเสธคุกกี้นั้น ถือว่าตกลงอนุญาตให้ จัดเก็บคุกกี้ที่คุณไม่ปฏิเสธไว้บนเครื่องของคุณได้
คุณจะลบคุกกี้ได้อย่างไร
ท่านสามารถลบคุกกี้ได้โดยศึกษาวิธีการต่าง ๆ ตามตัวอย่างที่ระบุบนเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ตามลิงก์ ดังนี้
Google Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari
Safari for ios
Chrome for android
Chrome for ios
การเปลี่ยนแปลงของนโยบายของเรา
นโยบายคุกกี้นี้จะมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อปฎิบัติตามกฎระเบียบ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าว
* ปรับปรับ / แก้ไขล่าสุด : 8 สิงหาคม 2565